Política de Privacitat

 

El Reglament (UE) 2016/679 de protecció de dades de caràcter personal, estableix un nou enfocament per al control i el tractament de les dades de caràcter personal. Hem revisat i adaptat la nostra política de privacitat als nous requisits i volem oferir major informació i transparència en relació al tractament de les dades personals.

DRASSANES 30 SLU és responsable del tractament de les dades de caràcter personal dels seus usuaris i clients, així com de les dades que puguin ser recollides a través de la pàgina web.
 
DRASSANES 30 SLU informa als usuaris de la pàgina web sobre la seva política respecte el tractament i protecció de les dades de caràcter personal dels usuaris i clients que puguin ser recollides per la navegació o contractació de serveis a través de la seva pàgina web.

Finalitat del tractament de les dades.

Les seves dades de caràcter personal es recullen amb la finalitat d’oferir i mantenir els serveis acordats contractualment així com poder informar-lo sobre els nous productes i serveis.

El tractament de les dades que ens faciliti a través dels formularis de la web www.drassanes30.com, es regirà per aquesta mateixa política de privacitat.

Les operacions, gestions i procediments tècnics que es realitzin de manera automatitzada o no automatitzada i que possibilitin la recollida, l’emmagatzematge, la modificació, la transferència i altres accions sobre dades de caràcter personal, tenen la consideració de tractament de dades personals.

DRASSANES 30 SLU procedirà a tractar les dades de caràcter personal de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada.

Dades recollides per a la prestació d’un servei

Les dades de caràcter personal que ens faciliti per a la prestació d’un servei seran els mínims exigibles per a poder elaborar el contracte així com per a poder oferir-li els serveis que vostè contracti i per al compliment de les obligacions legals.

Les dades seran conservades durant els terminis legalment establerts.

Dades recollides per a la sol•licitud d’informació a través del formulari web.

Les dades personals recollides a través del formulari web per a la petició d’informació tenen com a finalitat l’enviament d’informació comercial sobre els nostres productes i serveis.

El tractament de les dades en aquest cas està legitimat pel consentiment exprés que vostè ens presta en acceptar l’enviament de la informació aportada a través del formulari.

Exercici dels drets

D’acord amb els drets que confereix el Reglament (UE) 2016/679 de protecció de dades de caràcter personal podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades dirigint la seva petició a la direcció postal indicada o al correu electrònic claudia@units-4.com.

Per a l’exercici dels drets s’haurà d’identificar mitjançant la presentació del seu DNI.

Destinataris

DRASSANES 30 SLU informa als usuaris que les seves dades personals no seran comunicades a tercers, amb l’excepció que dita comunicació de dades estigui emparada en una obligació legal o quan la prestació d’un servei impliqui la necessitat d’una relació contractual amb un encarregat de tractament. En aquest últim cas, els destinataris de les seves dades poden ser empreses del grup, empreses de solvència patrimonial (en el cas d’impagaments, comunicats mitjançant els procediments i garanties establertes per la normativa vigent) així com determinats encarregats del tractament necessaris per a la correcta prestació dels serveis).

DRASSANES 30 SLU manté uns criteris estrictes de selecció d’encarregats de tractament i es compromet contractualment amb cadascú a complir i fer complir les obligacions establertes en matèria de protecció de dades

Variació de les dades

Mentrestant no ens comuniquin el contrari, entendrem que les dades no han estat modificades i que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació.

Per a qualsevol reclamació pot dirigir-se a DRASSANES 30 SLU. Igualment podrà dirigir-se a la Agencia Española de Protecció de Dades www.aepd.es.